София Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще проведе своята XI Национална отчетно-изборна конференция на 6.04.2023 г. от 9.30 часа в зала „Опал" на хотел „Рамада".


Синдикат Образование се утвърди и доказа като най-голямата и значима организация в рамките на Конфедерация „Подкрепа",
като стожер на българските просветни работници, като лидер в граденето на национални образователни политики и
като стопер на фиктивните политики, доказани в многобройните анкети и проучвания,
които синдиката имплементира през последните години.
Гости на високия форум ще бъдат министърът на образованието и науката – Проф. Сашо Пенов, столичният кмет – г-жа Йорданка Фандъкова, президентът на КТ „Подкрепа" – инж. Димитър Манолов, председателят на НИО – д-р Анелия Андреева, началник РУО – София – д-р Ваня Кастрева, представители на различни институции в страната, социалните партньори.
XI Национална отчетно-изборна конференция ще направи преглед и анализ на образователната система в България. Ще се разгледат стратегии за развитие на българското образование, ще бъдат набелязани проблемите и ще бъдат потърсени решения за преодоляване на трудностите пред българското учителство. Ще се ситуира мястото и ролята на Синдиката в системата на народната просвета, бъдещите цели и задачи за изпълнение, за да се издигне статусът и авторитетът на българския учител. На този форум ще се обсъдят възможностите за повишаване на качеството на образованието у нас, мястото и ролята на синдикатите, в частност на Синдикат „Образование" в осъществяване на държавния приоритет „образование", като залог бъдещето и просперитета на България в европейски и световен мащаб.
Ще бъдат приети устав и 13 резолюции, трасиращи най-важните, според синдиката национални образователни политики:
 За социалния диалог и тристранното сътрудничество,
 За политиката по доходите и заплащане на труда в системата на образованието,
 За продължаваща квалификация и професионално развитие,
 За формиране на политика за превенция на професионалните заболявания и компенсаторни механизми за учителския труд,
 За равнопоставеност на половете,
 Квалификационно обучение на педагогическите специалисти,
 Дигитализация,
 Медийната политика в образователната система,
 Международния педагогически и синдикален опит,
 Вярата в граждански сдружения и синдикати,
 Политики за привличане и задържане на младите учители,
 Повишаване на устойчивостта на българския учител към стрес и бърнаут синдром,
 Комуникационните протоколи с институции, организации и общественост.

На XI Национална отчетно-изборна конференция ще бъде направен избор на ново ръководство на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", което ще поеме щафетата и ще продължи своята работа, съгласно Устава на Синдиката, в полза и служба на българското образование и на един от най-важните му фактори – българският учител – творец, вдъхновител и строител на бъдещето – децата на България.

6.04.2023г.                                              д-р Юлиян Петров
гр. София                                              председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg