Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Пенка Вълчева – Приемственост между детската градина и началното училище в процеса на подготовката за четене и писане
Златина Атанасова – Интерактивни методи на обучение по изобразително изкуство в предучилищна възраст
Александра Костова – Интерактивни средства за обучение в детската градина
Лилия Начева – Мини проект: „Аз обичам България"
Маргарита Любенова – Зеленушка
Даниела Виячка – Геометрични фигури
Ирена Михайлова – Насекоми
Пенка Бъчварова – Човешкото тяло
Калина Илиева – Развиване на двигателни качества равновесие и бързина
Веселина Петрова – Полезно и вкусно
Антония Маринова – При лекаря
Зейджан Дахил – Говорещи щипки
Ася Любенова – От раклата на баба – пъстри шевици

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Галина Димиева – Проектно-базирано обучение в детската градина

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Светослав Карабельов – За ефективността на приказкотерапията при работа с деца

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Христина Иванова – Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Въпроси, провокиращи към диалог и творчество в мисленето

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Милена Игнатова – Приказка за сътворението на Земята и нейните приятели
Мариана Тодорова – Стихотворение и гатанка
Соня Хай – Словушки-златушки

СЦЕНАРИИ
Росица Христова, Моника Мутафова – Вяра, Надежда, Любов
Севинч Рашид – Край огнището
Петя Досева – Галена Богданка
Преслава Пипева, Александра Козарева – Приятелство мое, какво си?

ГОДИШНИНИ
Анжела Борисова, Елица Антонова – Фолклорна плетеница 2022

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg