Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Стела Папазова – Книгата в живота на детето

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Вярка Рангелова – Интерактивните презентации – игри в детската градина
Марияна Караиванова - Power Point презентациите като средство при планиране и провеждане на педагогическите ситуации по Математика в детската градина
Камелия Нинова – Детската рисунка като проективен инструмент и метод за комуникационна връзка
Севинч Рашид – Пожар
Виолета Илиева, Вилдан Ахмед – Каква е работата на цветята /
Ина Иванова – Заедно всички е много лесно и интересно – деца, родители, учители
Митка Тодорова – Приказният сюжет – метод на педагогическо взаимодействие

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Весела Стоянова – Развиване на екологичните компетентности на пет-седемгодишните деца

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Пенка Христова – Въздействена сила на медиите

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Виолета Спирова – Играта, която ни свързва

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Развитие на социално и емоционално благополучие в ранна детска възраст

ИЗСЛЕДВАНЕ
Кръстана Стойчева – Зависимост между интелектуалното развитие и екологичните компетентности при деца от предучилищна възраст

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Пенка Тодорова – Стихотворения
Еда Андреева – Група „Звънчета"
Соня Хай – Полъх от целувки
Деляна Караиванова – Стихотворение и разказ
Славка Трендафилова – Правилата знам
Бисерка Чакърова – Първи юни

СЦЕНАРИИ
Светлана Златева, Иванка Колева – От Лазаровден до Гергьовден
Станка Трифонова – Довиждане, детска градина
Сийка Мънева, Стефка Георгиева – За да я има планетата Земя – да си подадем ръка
Татяна Минкова, Таня Георгиева – Медунчо и Пламъчко
Г. Мирчева, В. Желязкова – Приемане на децата от група „Камбанка" в клуб „Млад възрожденец" /към общински комитет „В. Левски"/ и отдаване почит на Апостола на свободата
Атанаска Каракехайова – Чуден пролетен свят

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg