Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Зейджан Дахил – Проект по конструиране и технологии
Севинч Рашид – При нас е чисто и весело
Анула Рашкова – Креативност в предаването и съхраняването на българската традиция в детската градина
Златка Русева – Възпитаване на музикален слух чрез българския фолклор в детската градина
Сашка Ефремова – Дидактични технологии за стимулиране на творческото въображение при 6-7 годишните деца чрез декоративно-изобразителната им дейност
Петя Досева – Иновативни методи, средства и подходи за пресъздаване на приказка в предучилищна възраст (4-5/6-7 г.)

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Десислава Петрова – Заекване и игротерапия при деца от предучилищна възраст

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Марина Николова, Марлена Данева – Детерминиращата роля на природата в развитието на детската психика
Магдалина Койчева – Мултисистемен модел в разглеждането на факторите за развитие на проблемно поведение в предучилищна възраст

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Ели Радкова – Фактори за развитие на педагогическата компетентност на родителите

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – За ефективното разпределение на времето в забързаното ни ежедневие

ИНФОРМАЦИЯ
Щрихи от Юбилеен национален научен форум „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти" (23-24 юни 2022 г.)

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Деляна Караиванова – Стихотворения и разказ

СЦЕНАРИИ
Йорданка Янакиева, Мария Иванова – Първи ноември – ден на народните будители
Галина Горова-Вълканова – Ден на християнското семейство
Мария Маджарова – Рождество
Теодора Тодорова, Ивета Христова – Бъдни вечер и Коледа
Веселина Петрова, Елена Узунова – В очакване на Коледната нощ...

ГОДИШНИНИ
Мария Димитрова – Детска магия за един п

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg