Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Здравка Ангелова – Гражданско образование на 5-6 – годишните деца в детската градина
Виктория Недялкова-Каназирова – Интерактивни технологии за възприемане на приказка в четвърта група
Ваня Алексиева – Самоутвърждаване при 5-6 – годишните деца чрез интерактивни форми детска градина – семейство
Найме Мустафа – Възможност за комуникативно и речево изразяване у децата на 5-6 – годишна възраст
Мадлена Белчинска – Форми и методи на екологично възпитание на деца по „Околен свят" в детската градина
Анелия Стойкова – Педагогически технологии за изграждане на графични умения у децата в подготвителна група

ИЗСЛЕДВАНЕ
Светлана Шалганова – Изследване на отношението на децата от четвърта подготвителна група в детската градина, свързано с възпитание и обучение по Безопасност на движението по пътищата

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Борислав Ганчев /Борко Бърборко/ - Гатанки, стихотворения, разказче
Даниела Йорданова – Състезание в гората
Виолета Маринова – Стихотворения
Милена Игнатова – Стихчета образователни и занимателни

СЦЕНАРИИ
Галина Генова – Дъга от добродетели
Атанаска Тодорова – Правилата пътни знаем – вече можем да играем
Анета Момчева, Теодора Димитрова – Пътуване във времето
Ивелина Ангелова – Спортен празник
Милена Фотева – Приказка в приказките

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg