Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Надежда Гергова – Моята представа за развиваща образователна система в детската градина

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Десислава Костова – Прилагане на Саундпейнтинг – иновативна техника за повишаване на знанията, уменията и креативността на децата в предучилищна възраст
Милена Косева – Конструктивни игри – начин на общуване в детската градина
Розалина Гаврилова – Специфични функции на детската градина за осигуряване на адекватно образование и условия за разширяване на социалната среда
Женя Димитрова – Великденски козунак
Валентина Борисова – Благовещение – „Празникът на мама"
Валентина Ранова – Прелетни птици
Златина Атанасова – Бабини съкровища
Севинч Рашид – В градината
Соня Рагьовска – Прескочи пейката. През пейката
Димка Антонова, Людмила Запрянова – Оттук започва България
Зорница Петкова – Правила за движение на улицата
Оля Милкова – Светът на емоциите
Женя Димитрова – Моята родина
Мая Петрова – Покани птичка на зимен обяд
Мая Петрова, Снежа Линджарова – Пътят на боклука

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Кръстана Стойчева – Актуалност на проблема с развитието на речта при деца в предучилищна възраст

ИНФОРМАЦИЯ
Албена Дочева – Дискусионен форум на тема: „Мястото на STEAM методите при изграждане на умения при деца със специални образователни потребности в предучилищна възраст"

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Даниела Митова – Стихотворения
Десислава Филипова – Стихотворения
Клавдия Кожухарова – Великден

СЦЕНАРИИ
Д. Славова, Ст. Колева – Баба Марта
Диляна Станимирова-Илиева – Чудото на този ден
Даниела Кръстева – На Игликина поляна
Мария Иванова – Водата
Христина Иванова – Чиста вода за здраве
Кериман Хаджиали, Любка Серафимова – Денят на земята

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg