Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Евгения Атанасова – Мотивация за работа на съвременния български директор
Коста Влъчков – Въздействието на пандемията от COVID-19 върху образованието – криза в кризата

ОБУЧЕНИЕ
Огняна Георгиева-Тенева, Карина Първанова – Диалогичното четене в профилираното гимназиално обучение по литература

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Поля Дикова – Гатанката в часовете по Български език и литература за начален етап на основно образование – нагледна опора за смислово разчитане на словесния код

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА УЧЕНИЦИ
Пънар Кязим – Интегративни връзки между физическото възпитание и математиката

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Йоанна Димитрова – СТЕМ-образование и приложението му в образователната среда
Бисерка Чакърова – Сравняване. Широк-тесен
Лидия Томова-Чимева – Методика на обучението по танци за деца в предучилищна възраст

ПРОЧИТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА
Петър Камбурски – „Пепеляшка" – сравнителен анализ на вариантите на Шарл Перо и Братя Грим

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Станка Синапова – Педагогически взаимодействия с родители на деца/ученици със специални образователни потребности

ИЗСЛЕДВАНЕ
Илияна Хинова – Възможности за използване на психология за оптималното преживяване в извънурочната работа в началните класове за повишаване на мотивацията и ангажираността на учениците

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Иван Иванов – Формиране на медийни компетентности при обучението на учители

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Христодулос Маврудоглу – Използване на ИКТ и дистанционното обучение при деца със специални образователни потребности в Гърция

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Надежда Кръстева – Права на детето във взаимовъзпитателната система на Неофит Рилски

ИНТЕРВЮ
Настя Димитрова – Когато целта е по-голяма от урока

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg