Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Димитрина Петкова – Електронни уроци и други иновативни методи /

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Самуил Шейнин – Отношението на директора към учителите – важен фактор за успехите на съответната образователна институция 
Нели Димитрова – Организация на образователния процес и контрол в детската градина по време на пандемия /

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева, Димислава Георгиева – Дигитално предприемачество (Как да го насърчим) /

ВЪЗПИТАНИЕ
Светослав Ангелов – Медийната компетентност между детската градина и началното училище /

ОБУЧЕНИЕ
Веселина Балджиева – Кражба и грабеж /

КОМПЕТЕНТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Екатерина Томова - Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр фентъзи /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Мария Николова – Как да създаваме необичайност в класната стая на началното училище. Сценични форми на фантазния бином /
Лилия Александрова-Иванова – Модел в контекста на формирането на общообразователни умения на процеса на преподаване на английски език в началното училище /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Живка Анещева – Художествената деформация в детското изобразително творчество /
Любка Димова – „БИБИТКО" – училище за безопасно движение по пътищата за деца и родители /

СЦЕНАРИИ
Цветелина Панайотова – Горска случка /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Николай Бонев – Психодинамичен модел на оценка на развитието в предучилищна и начална училищна възраст (4 – 11 г.) /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Дияна Станкова – Диагностика на педагогическия контрол в конкретното училище /

ИНТЕРВЮ
Мая Зафирова – Дистанционното обучение – предизвикателство по време на извънредна ситуация и глобална криза /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg