Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Теодора Вълова – Развитие на комуникативноречевата компетентност в контекста на екипното педагогическо взаимодействие /
Йорданка Георгиева – Народните игри и приложението им в съвременната детска градина /
Марияна Хаджидемирова - Проект „Животните от земята до небето /
Маргарита Владимирова – Ролята на апликирането за развитие на изобразителните способности на децата. Мястото на апликирането сред другите изобразителни дейности /
Гинка Саръмова – Весел зодиак /
Дафина Асеникова – Забравените игри на баба /
Мая Петрова – Момче и момиче /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Силвия Гърневска – Предприемачество още в детската градина. Изграждане на елементи на предприемаческа компетентност в процеса на трудово-конструктивна дейност в предучилищна възраст /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Светлана Божинова – Стихотворения /
Тодор Згуров – Стихотворения за плодове и животни /

СЦЕНАРИИ
Мими Йорданова – Сценарий за празник, посветен на английския език /
Иванка Кирова – Да пазим България /
Елена Станчева – Веселите кукли /
Кремена Цвяткова – Мамо, тате, не пушете /
Мая Николова – За работните е хлябът /
Ралица Цветанова – Под гъбката /
Светлана Златева – Дванадесетте месеца /
Жулиета Митева, Ганка Саръмова – Насред село, на мегдана /
Диана Димитрова – Училищно звънче звъни – добре дошли! /

ИНФОРМАЦИЯ
Емилия Москова – Щурче в дъжда /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg