Охраната трябва да бъде по-бдителна и да прави обходи на сградите
Просветният министър проф. Тодор Танев, с писмо до РИО-София град е поискал да се проверяват хората и багажът, който се внася в детските градини и училищата, да се следи за изоставени чанти, куфари и пакети, както и за лица, които се разхождат безцелно.


Трябва да се засили пропускателният режим в учебните заведения, като се използват дори детектори, където има такива, а при съмнения, че посетители внасят нещо забранено, да се прави и ръчна проверка на багажа им. Освен това не трябва да се пускат посетители, без да е проверена самоличността им, както и да се потвърди, че те са ангажирани с ремонти например. Министърът забранява да се приемат неадресирани и съмнителни пратки (писма и пакети) и иска да се проверяват тези вещи, както и хората, които ги внасят.
Проф. Танев иска охраната да стане по-бдителна, да прави обходи на сградите и школските дворове и да се оглежда за оставени торби, куфарчета, пакети и т.н., както и да се обезопасят вентилационните и асансьорните шахти. Министърът е поискал да бъдат проверени аварийните изходи на сградите, да се разчистят коридорите от боклуци, които биха попречили при евентуална евакуация. В детските градини и училищата трябва да се обсъдят вариантите за принудително извеждане на децата и учениците. В писмото на министъра се изисква още да се проверят пожароизвестителните системи както и системите за видеонаблюдение. Трябва да се проведе инструктаж как да се действа при извънредни ситуации.
Директорите на градини и училища трябва да предприемат описаните мерки и до 27 февруари да внесат доклад в РИО – София-град, за свършеното.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg