Предвижда се законът да влезе в сила от учебната 2016/ 2017 г.
Депутатите днес са одобрили на първо четене Законопроекта за училищното и предучилищното образование, внесен от ГЕРБ. В него се предвижда създаване на т.нар. „обединено" училище за обучение от 1 до 10 клас. Ще бъде въведен и статут на училище с национално значение, ще има и обществен съвет. В законопроекта се предвижда и въвеждане на дуалния модел на обучение – учениците от 9 до 12 клас да имат възможност да осъществяват професионално обучение.


Сред предложенията в законопроекта са разделяне на средното образование на две степени; повече автономност за училищата заедно с повече граждански контрол; създаване на Национален образователен инспекторат към Министерския съвет; частично държавно финансиране за частните детски градини и училища; нова форма на обучение - в дома; възможност за езиковите гимназии да приемат след пети клас, както могат математическите; реформа на ресурсните центрове и др.
Законопроектът е бил приет със 107 гласа „за", против „32". 22 депутатите са се въздържали.
Отхвърлен е законопроекта на БСП за народната просвета. В него се предвиждаше училищното обучение да бъде задължително до навършване на 18-годишна възраст.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg