Синдикат „Образование" прави регулярни анализи на финансирането на образователната система в България, сравнявайки това финансиране с европейските образователни системи. От десетки години Синдикатът предлага българското правителство да се вслуша в препоръките на Европейската комисия за финансиране на бранш образование като приоритет, които кореспондират с поне 6% от БВП. Засега българското образование не е достигнало дори 4%.


Освен това Синдикатът предлага да се приложи диференцирана ставка на ДДС по отношение на образователни и културни дейности, които са фундаментално важни за възраждане на българската просвета и култура. В момента България и Дания са държавите в ЕС с най-малко диференциации по ДДС. Данъчните облекчения могат да бъдат 21 категории и те показват различните приоритети в управлението на държавите. Логично е при ясно дефинирания приоритет образование да се започне с временно намаление на ДДС за някои образователни дейности.
Синдикат „Образование" предлага на финансовото министерство и правителството да се формира временна диференцирана ставка ДДС от 5% за учебници и 7% за книги. Друго важно стратегическо решение би било намаление на ДДС в размер на 9% за куклени театри и детски представления. Синдикат „Образование" няма да спре да предлага отмяната на такса смет за образователните институции, което трябва да се случи своевременно като отношения към образователните институции.

21.05.2020г.                                                              д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                 председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg