Освен за военните за първи път се въвежда и фиксирана пенсионна възраст за учителите. От 2016 г. тя ще е 57 г. и 10 месеца за жените и 60 г. и 10 месеца за мъжете със съответно 25 г. и 8 месеца и 30 г. и 8 месеца учителски стаж. Тяхната възраст също ще расте с по 2 месеца на година, докато стане 62 г. и за двата пола. Освен това на учителите, които не се пенсионират на тази възраст, а на нормалните 65 г., ще се плаща добавка към пенсията от 0,33% за всеки допълнителен месец стаж.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg