Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Величка Ихтиманска – Моето семейство /
Поля Дикова – Нашите обичаи /
Екатерина Щерева – Улично движение /
Радостина Георгиева – Слушай сигнала /
Пламена Недялкова – Хайде да играем на народни игри /
Недялка Киркова – Седемте козлета /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ивелина Христова – Изкуството-терапия за деца със специални образователни потребности

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Руска Маринова – Адаптацията на детето към условията на детската градина /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Диана Господинова – Болен Мечо /

СЦЕНАРИИ
Адриана Добрева, Мая Димитрова, Росица Тодорова – Будители – приказка през вековете /
Росица Велинова – Никулден при баба и дядо /
Ирена Петрова, Петя Георгиева – Под стария чинар /
Емилия Мацева – Човекът без семейство не може да живей /
Елена Атанасова, Албена Палавурова – Ден на семейството /
Росица Драгнева, Ивета Колева – Коледно веселие с Коко и Боко /
Златина Иванова, Галя Кръстева – Коледна приказка /
Даниела Иванова – Бъдни вечер – веднъж в годината /
Соня Робева, Весела Матеева, Светлана Рангелова – Вярвай в чудеса /
Бисерка Чакърова – В очакване на Коледа /
Румяна Атанасова, Валерия Папурова – Празник на доброто и приятелството /

ИНФОРМАЦИЯ
Немският език от най-ранна детска възраст /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg