Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

НОЕМВРИ -  ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Мила Гълъбова-Маринова – Постигане на художествен смисъл, адресиран към горна предучилищна възраст
Невин Насуф Махмуд – Влиянието и ролята на музиката и музикално подвижните игри при формиране на елементарни математически представи при 3-4 – годишните деца
Росица Стойчева – Метроритмичен усет и начините за овладяването му в детската градина
Теодора Трайкова, Гергана Кънева – Празничен календар в детската градина
Светла Христова – Образователни стратегии за приобщаване на децата и семейството към българското културно наследство
Ивелина Ангелова – Хлябът в българската традиция
Зейджан Дахил – Числото 6 и неговата цифра
Илияна Борисова – Как постъпвам ?
Радостина Георгиева – Зимуващите птици

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Гергана Лилова – Иновационен метод на педагогическо взаимодействие с 6-7 – годишни деца в детската градина с цел подготовката им за ограмотяване

ПРОЕКТНАТА РАБОТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Нина Благова, Аница Маркова – Изкуствата в моя роден град

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ирина Иванова – Стратегии за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Ирина Кръстанова – Модел за взаимодействие с родители

СЦЕНАРИИ
Светослава Антонова, Пламенка Игнатова – 1 ноември – Ден на народните будители
Соня Робева – 21 ноември – Ден на семейството
Росица Христова, Ренета Грозева – Ден на християнското семейство
Даниела Кръстева - Christmas party
Цветомира Петрова, Теменужка Илиева – Бъдни вечер и Коледуване
Мария Иванова, Мирела Йорданова – Коледни вълшебства
Йорданка Янакиева, Мария Иванова – Нощ на чудесата
Юлита Панева, Росица Русева – Коледна приказка

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg