Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" категорично застава зад протеста на нашите братя и сестри на работещите в НОИ членове на Синдикатът на административните служители „Подкрепа", за правото им на труд и достойно заплащане.


Ние имаме обща мисия – да защитаваме интересите на нашите членове и това е основният ни дълг и отговорност. Единственото желание на хората е да работят и да получават за това достойно трудово възнаграждение, но Правителствата с недалновидната си политика за управление на държавата, отнемат на работещите в бранша правото на труд и нормално човешко съществуване. Без стабилни и задоволителни идеи решения за компенсиране на бранша, цената, която ще платят всички, е прекалено висока – фалити, разорени семейства, безработица.
Синдикат „Образование" подкрепя 30 процентно увеличение на основното месечно възнаграждение на служителите в НОИ, също и синдикатите да участват в съгласуването на механизма за разпределение на средствата, като това да важи от 1 януари тази година.
Скъпи братя и сестри,
Спецификата на Вашия труд е дълбока и сложна. Вие сте една много важна част от гръбнака на обществото, като работите за общественото благо – за пенсии, краткосрочни плащания, обезщетения, майчинство, безработица, без които българските граждани не могат.
Затова е необходимо, за да можете Вие да предоставяте една пълноценна услуга за всички, да са признати, удовлетворени и да чувствате гордост от работата си!
Синдикат „Образование" споделя Вашите тревоги и Ние твърдо заставаме зад справедливите Ви искания. Надяваме се Вашият протест да постигне целта си – поемане на конкретни ангажименти и решения от страна на Правителството в най-кратък срок, за да може да работите спокойно, да се почувствате удовлетворени и да спасите бранша.

Успех! Ние сме с Вас!
Заедно със Солидарност и Подкрепа!

д-р Юлиян Петров
Председател

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg