Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ИНТЕРВЮ
Евгения Маринчева – Изкуството – съзерцание, любов, свобода /

ОБУЧЕНИЕ
Международната академия по ментална аритметика вече е и в България

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ В 5. – 12. КЛАС
Заприна Глушкова – „На великия Ботев – сбъдна се пророчеството твое – Жив си ти" /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Нели Иванова – Специфични дидактически технологии за преодоляване на констатирани дефицити в езиковото и литературното развитие на учениците в началния етап на основната образователна степен /

СЦЕНАРИИ
Силвия Ангелова – Празник на буквите и математиката /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова – Парадигмата семиотика-език-дете при 6-7 годишните /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Росица Стоянова – Приказка за приятен сън /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Катерина Василева – Пътища за кариерно развитие на българските учители в периода 1944 – 1916 г. съгласно нормативните актове в системата на средното образование /

ЧУЖДЕСТРАННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ
Виолета Георгиева-Христозова - Зараждането на общественото предучилищно образование във Франция /

ИНФОРМАЦИЯ
Анастасия Новикова, Даниела Камаринчева – Български език с Дарко и Мими за многоезични деца – подпомагащо обучение за деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи клас /

ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Цветанка Щерионова, Соня Делийска, Нели Тенева, Стефка Атанасова – От „Училище за лидери" към „Училище посланик на Европейския парламент" /

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Юлиян Петров – Здравословните и безопасни условия на труд в сектора на образованието са предпоставка за качествено образование /
Практически проблеми на трудовото право /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори/

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg