Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Венцислав Крумов – Счетоводната информация в образователните институции /
Атанас Стоев – Личността на училищния директор /

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Свилен Станчев, Весела Белчева – За езиковите контакти на обединена Европа /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Цветомира Иванова – Специфика на учебно-изследователската дейност в обучението по „Човекът и природата" в началните класове /
Весела Вангелова – Формиране на умения за четене с разбиране на художествен текст във втори клас /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Елеонора Славова – Йога игрови техники в процеса на педагогическата ситуация по музика в детската градина /
Т. Нанкова, М. Нанкова – Провокиран интерес към книгата при 5-6 годишните деца /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Валентина Чилева – Диагностициране уменията на учениците за съставяне на хипотези с помощта на математическите творчески задачи /

ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Панайот Рандев – Насилието в образователната система: от митовете и неефективните подходи към успешните такива /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Емил Спасов – Културно-просветни възгледи и образователна политика на Николай Петров Николаев /

ИНТЕРВЮ
Анет Маринова – Трябва да създадем пространство в училище, в което всяко дете да може да се развива и прави избори /

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Наталия Динова – Взаимодействие между учители и родители в съвременни условия при възпитанието на децата в предучилищна възраст /

НАГРАДАТА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ – БЪЛГАРИЯ
Десислава Манолова – Наградата ме научи да вярвам в себе си /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg