Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Евгения Атанасова – Образованието – пазарен продукт /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Христена Христова – Проблемността в обучението по Изобразително изкуство – фактор за развитието на творческите способности /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Лилия Начева – Иновативни подходи в обучението по БЕЛ: МНИМОТЕХНИКАТА – иновативен и ефективен метод за възприемане, запаметяване и възпроизвеждане на текст /
Александра Козарева – Кой направи дъгата?
Севинч Рашид – Вода /
Пенка Борисова – Същност на закаляването /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Маргарита Камбурова – Терапевтичното докосване /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Христо Кючуков – Социално-педагогическа работа с бежанци в Германия /
Росица Стойчева – Модел за формиране и развитие на метроритмичен усет в детската градина /

ОТЗИВ
Даниел Полихронов – Социализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература /

ИНТЕРВЮ
Беатрис де Соуса – Във всички професии трябва да разбереш материята в детайл, за да имаш контрол върху големите неща /

ГОДИШНИНИ
Йордан Колев – 180 години от рождението на Георги Атанасов Живков. Апостолски живот за българската мечта /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg