Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

Димчо Труфчев – Един народ /

ПОЗИЦИЯ
Желю Иванов – Образованието след утре – от днес, накъде?

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Дарена Стаматова – Предизвикателство ли е обучението в електронна среда с деца от предучилищна възраст /
Величка Кирова – Постигане на качествено образование чрез правилно управление на процеса на развитие на училището /

ОБУЧЕНИЕ
Георги Клинков – Иновативни подходи за анализирането на понятието педагогическо общуване в полето на началното трудово и техническо обучение /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Поля Дикова – Четене с разбиране и компетентности на учениците от 3. клас при работата им в екип /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Галена Върбева – Детската креативност /
Станислава Методиева – Морско царство /
Вероника Параскевова – Първите идеи за запознаване на детето с природните и обществени обекти и явления /
Таня Велчева – Подготовка и готовност на децата за училище – акценти /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Бойка Христова – Двигателна активност и здраве – по стъпките на предците, с поглед към бъдещето /

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Живко Рачев – Педагогическо взаимодействие и медийна грамотност – сравнителен анализ /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Максимилияна Базан – Знания, отношения и поведение на учителите към устойчиво развитие /
Доротея Божинова – Техники за повишаване на мотивацията за учене на учениците /

КОМПЕТЕНТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Люба Димитрова – Комуникативноречеви компетентности – пропаст между учители и родители и мост над нея /

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Станислав Пандин – Социализация и просоциално поведение /

ОТЗИВ
Нели Иванова – Детската литература и раждането на личността /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg