Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Самуил Шейнин – Защо идеята на МОН – учителите да посещават всеки ден учениците в риск по домовете – е неприемлива

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Дияна Станкова – Педагогическият контрол

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Сблъсъкът на поколенията

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Цветомира Ангелова – Ролята на ресурсния учител в процеса на приобщаващото образование

ВЪЗПИТАНИЕ
Станислав Пандин – Просоциалното поведение в гимназиален етап на равнище личност и наравнище група

ОБУЧЕНИЕ
Виолета Величкова – Насоки за онагледяване в часовете по професионална подготовка
Надка Георгиева – Значимост и функции на междупредметните връзки в обучението по математика

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Поля Дикова – Развитие на уменията на учениците от начален етап за самостоятелен учебен труд в часовете по самоподготовка

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Аделина Павлова, Габриела Неделкова – Изкуството да казваш „НЕ"
Лили Русанова – На детството са необходими въздух, слънце, игра, радост, смях

eTwinning - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ирена Райкова – THINK eTwinning проект на годината

ИЗСЛЕДВАНЕ
Силвия Борисова – Училището през погледа на 6-7 годишните деца от подготвителна група
Росица Пенкова – Формиране на ключова културна компетентност чрез театрално-педагогическо взаимодействие в урока по литература

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
Красимир Станков, Елица Станкова – Проучване на отношението на спортни педагози към подсистемата спорт за учащи

ИНТЕРВЮ
Женя Калчева – Добрата превенция е навременната превенция

ИНФОРМАЦИЯ
Марина Янкова – Третокласници от село Равда продължават да отключват тайнитена биоразнообразието с проекта „Големият лов на растения"

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg