Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Ана Костадинова – Четат или не четат гимназистите. Това е въпросът!

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Дафина Асеникова – Педагогически функции на помощник-възпитателя в системата на образователно взаимодействие: учител – помощник възпитател
Ирена Иванова – Съвременни тенденции в предучилищното образование

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Учителят – ментор

ОБУЧЕНИЕ
Ваня Менгова – Иновативен методически модел на интегриран урок
Веселина Балджиева – Насилие и тормоз

ВЪЗПИТАНИЕ
Живко Желев – Оценяване възпитаността на учениците

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Татяна Славова – План-конспект на урок по религия за III клас на тема: „Св. Св. Кирил и Методий"

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Галина Митрева – Провеждане на диагностична процедура в детска градина

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Елена Станчева – Заедно за равен шанс на детето в училище

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Веселин Михалев –Задълженията на учениците според дисциплинарния правилник на гръцките образователни институции във Варна от началото на ХХ в.

ИНТЕРВЮ
Зорница Христова – Образованието е превърнато в арена на националистически медиен патос

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg