Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета, четвърта и втора професионално-квалификационни степени /
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Маргарита Владимирова – Условия и фактори, необходими за развитието на детските изобразителни способности /
Марияна Хаджидемирова – Художествената литература – извор на вдъхновение и знание при децата от подготвителна група /
Нина Петрова, Росица Павлова – Практически модели за здравно възпитание и здравословно хранене в детската градина /
Ели Николова – Последната сричка в думата /
Петя Керемедчиева, Росица Христова – Забавлявам се, играя, накрая всичко зная /
Мая Петрова – Джуджето Джиджоло и ние /
Александра Козарева – Да подарим усмивка /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Ивелина Ангелова – Да играя с татко и всички, които много обичам /

eTwinning - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Севдие Алиева – eTwinning проект „Деца в движение /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Павлина Панайотова – Игрите с правила – основа за развитие на вниманието на децата от предучилищна възраст /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Иван Мишев – Зимни стихотворения /

СЦЕНАРИИ
Магдалена Петрова – Присъединяването на Васил Левски към легията на Г.С.Раковски /
Бисерка Чакърова – От тук започва свободата. По стъпките на Апостола /
Анастасия Караманолева, Венета Плачкова – България /
Цвета Труфчева, Димчо Труфчев – 21 януари – ден на родилната помощ/
Петя Тодорова – Именуване на група „Таралежи" /
Ралица Кирилова, Нина Георгиева – Петльово семейство /
Антоанета Кънчева – Сценарий за именуване на група „Приказка" /
Росица Велинова – Къде ли се крие доброто /

ЮБИЛЕЙ
Галя Шишкова, Мариана Павлевичина – 40 години ДГ „Щастливо детство", с. Корница /

ИНФОРМАЦИЯ
Кодът на детската градина /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg