Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Боряна Димитрова, Зоя Марковска, Росица Димитрова – Да научим повече за природните бедствия /
Аница Маркова – Мини проект „Къщичка на вълшебните думи" /
Бойка Мишева, Калинка Канатова – Приятели на здравето – грижа за нашите зъбки /
Елена Станчева – Какво знае малкият пешеходец /
Захаринка Панталеева – Работилница за приказки /
Бисерка Чакърова – Във вълшебната гора /
Фатма Пишкин, Цветана Божкова – Да играем и да знаем /
Данка Емануилова, Женя Иванова – Играя със звукове и букви – М, Н
Мария Петрова – Висящи цветя /
Петя Керемедчиева, Сребрина Каралиева – Здравето – най-ценното богатство /
Диана Иванова – Повече, по-малко или равно. Броене до пет /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ивелина Христова – Въздействието на методиката на Мария Монтесори върху сензорното и предметно-манипулативното развитие на децата със специални образователни потребности /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Надие Карагьозова – Защо говоренето с „ДА" форми трябва да преобладава пред говоренето с „НЕ" форми през детството /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Радостина Георгиева – Стихотворения /

СЦЕНАРИИ
Донка Златанова, Нели Киризиева – От Благовец до Гергьовден /
Мая Николова – Пролетна магия /
Пенка Борисова – Пролетно тържество /
Виолета Видолова – Чудеса в картонения град /
Ели Николова – Пътешествие из знанието /
Евгения Ангелова – Изпращане на децата от подготвителна група /
Дарена Стаматова – Довиждане, детска градина, здравей, първи клас/
Александра Козарева – Довиждане детска градина/
Елена Станчева – Довиждане, детска градина, здравей, първи клас

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg