Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Таня Бялова, Иванка Петрова – Земята – наш общ дом /
Румяна Атанасова, Цвета Стоянова, Радостина Крумова – Да се храним разумно /
Пенка Борисова – Великден в моя втори дом /
Атие Садък – Здравей, пролет /
Мариана Добрева – Детската градина и семейството – сътрудничество за децата /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ели Николова – Стихотворения /
Иван Мишев – Стихотворения за мама /
Дарина Стаматова – Ежчето, което нямаше бодли /

СЦЕНАРИИ
Лилия Владимирова – Баба Марта при децата /
Дарена Стаматова – Тържество за Осми март /
Евгения Ангелова – С обич за мама и баба /
Елена Вълкова-Трифонова – Попитахме 100 деца /
Мария Иванова – Сценарий за Осми март /
Светланка Нисторова, Евгения Димитрова – Мамините котенца /
Мария Димова, Станимира Йовчева – Сценарий за Осмомартенско тържество /
Мирослава Аврамова – Пролетна история /
Даниела Тончева – Сценарий за 8-ми март /
Марина Гунчева – Ден на Земята /
Радка Малчева, Пепа Димитрова, Виктория Казакова – Планетата Земя – наш дом и наша отговорност /
Даниела Калъпова, Лилия Асенова – Благовещение /
Педагогически колектив – Лазаровден и Цветница /
Боряна Стоева – Великден /
Мирослава Симеонова – Великден по патилански /
Мая Йорданова – Снежанка, седемте джуджета и още приказки /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg