Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е
ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационни степени/

ПОЗИЦИЯ
Стоянка Стоянова – Как да възпитаме у децата любов към книгите и как да развием тяхната любознателност
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Александра Козарева – Първи ноември – Ден на народните будители
Марияна Димитрова – Бъдни вечер
Мая Петрова – Работилницата на Дядо Коледа
Яница Георгиева – Честит ден на бащата
Диана Господинова, Надя Иванова – Моето семейство
Петя Керемедчиева – Моето семейство
Лиляна Владимирова – Възможности за повишаване на емоционалната интелигентност на учителя чрез развиване на социалната компетентност на децата в детската градина
Таня Александрова - e Twinning проект "Морални ценности и празници в предучилищното образование"
Даниела Чулова-Маркова, Константин Марков – Кодът на изобразителната дейност. Детето – стадии и очаквания
Иван Миленски, Ели Николова – Сравнителен анализ между традиционната и съвременната кукла

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Цонка Дурева – Разработване на проект „Моите права и задължения"

ИЗСЛЕДВАНЕ
Ани Владимирова – Обобщени данни от проект „Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини"

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ирина Топчиева – За къщите и хората
Петя Карабакалова – Стихотворения
Иван Мишев – Коледни стихотворения

СЦЕНАРИИ
Нина Йорданова, Румяна Господинова, Пламена Димитрова, Мария Кондова – Отбелязване на Деня на народните будители
Радостина Георгиева – Никулден
Анна Радева, Илияна Апостолова – Никулден
Калина Илиева – Ден на християнското семейство
Таня Георгиева – Златокоска
Пенка Борисова – Еленът Скокльо в очакване на Дядо Коледа

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg