Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Ширин Чакър – За доверието в учителите и още нещо ... /

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Соня Рагьовска – Релефна картичка – женска национална носия /
Христина Трифонова – Да бъдем добри! /
Светла Христова – Мерената реч като педагогически прийом в работата на четиригодишните деца /
Екатерина Стойчева – Откривам звукове в думата /
Маргарита Стоилова – Откривам число и цифра седем /
Надя Златева – Отбелязвам правилно /
Стамена Христова – „Български език в игри" – успешна педагогическа практика в езиковото обучение на деца от предучилищна възраст /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Анула Рашкова – Изучаване на китайски език и култура в ДГ № 34 „Лястовичка", гр. Варна /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Иван Мишев – Стихотворения за Баба Марта /
Мариана Тодорова – Стихотворения /
Здравка Трайкова – Фея Лилея /

СЦЕНАРИИ
Пламена Недялкова – Урок по родолюбие /
Мария Иванова – Музикално-поетично утро за Трети март с децата от клуб „Млад възрожденец" /
Анета Петкова – Земята – наш общ дом /
Боряна Стоева – Сценарий за 8-ми март /
Северина Ангелова, Фатме Кичукали – Народно веселие /
Ганка Саръмова – Мама и аз /
Диана Димова – Обичта ми е за двама – и за татко, и за мама /
Павлина Семерджиева – Камбанка и посрещането на пролетта /
Диана Иванова – Денят на шегата и хумора /
Веселка Матеева, Катерина Ненчева, Галина Иванова – Сирни заговезни – Прошка /
Елена Атанасова, Албена Палавурова – Лазаровден /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg