Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕП:
ЗА МИРНО И ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА
Елена Русинова – ОМЕП с достойна мисия и действие от името на децата
Антоанина Чернева – Детската градина и семейството в партньорство за качествено образование на децата /
Теодорина Кожухарова – Музиката, децата и емоционалната интелигентност /
Ирина Василева – Планетата Земя – дом на нашите деца и наша отговорност /
Виктория Симеонова - Развитие на осемте ключови компетентности за учене през целия живот чрез иновативни информационно-комуникационни технологии /
Пенка Оприкова – Родители и учители за по-добро бъдеще на децата /
Кета Райкова – „Растем здрави и силни" – мини проект на Методическо обединение „Педагогическо взаимодействие" в ДГ „Елица", гр. Сливен /
София Янкулова – Искам да знам за... и представям своето бъдеще /
Камелия Богданова, Цеца Стоева – Творческите игри в детската градина/
Димка Зиновиева – Обичта към България – за достойно бъдеще на децата ни /
Милена Митова – Изграждане на еко-кътове „Здраве и природа" /
Христина Димитрова - Безопасният свят на детето – споделена отговорност за бъдещето /
Николина Ганова – Таланти сред природата днес – достойни природозащитници утре /
Емилия Димова, Дарина Гергова - Вселената на българската национална носия - част от естетическото възпитание в детската градина/

ИНТЕРВЮ
Ангелина Жекова - Детската градина би трябвало да подготвя децата за училище, без да си присвоява задачите на началния учител /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Йорданка Кондева – Приказка за добрината /
Ели Николова – Стихотворения /

СЦЕНАРИИ
Димка Антонова – Есенно плодородие /
Росица Велинова - Сбогуване с есента или „Сънищата на Мечо Пух" /
Женя Георгиева – Златна есен е дошла /
Татяна Димитрова – Нова приказка за Данчо и Лисан /
Мария Грудева, Христина Иванова – Сладкодумка /
Елена Стоянова – България, родино мила /
Султанка Нодева – Обичам България /

ИНФОРМАЦИЯ
Познавателните книжки за III подготвителна възрастова група и за IV подготвителна възрастова група по Програмата „Аз променям света"
на „Издателство ВЕЛЕС" ООД са одобрени от МОН /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg