Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Мими Йорданова – Пчели и пчелен кошер
Бисерка Чакърова – Какво знаем за опаковките
Венета Лукова-Кирова – Педагогически технологии за развитие въображението на децата от предучилищна възраст
Лили Тодорова, Пламена Колева – „Децата – спасители на планетата" – стимулираща програма със занимания и игри сред природата
Калина Върбанова, Митка Тодорова – Различието в мотивацията и етноса не е бариера за децата билингви
Екатерина Щерева – Книжчице ле, моя!
Димка Антонова – Числото три
Марияна Димитрова – Приказка за корена
Надя Качова – Моето тяло
Росица Велинова – Природни бедствия и аварии – правила при природни бедствия
Ренгинар Ходжолу – Животните в бабиния двор
Благородна Вардева – Чадърче за дъжд

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Теменужка Димитрова – Съвместна работа с родителите – важен фактор за подобряване на общуването и участието им в живота на детската градина

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Милена Фотева – Умни главички, сръчни ръчички
Мирослава Симеонова – Стихотворения

СЦЕНАРИИ
Биана Русева – Пролет в гората
Антоанета Василева, Диляна Георгиева, Иванка Ангелова – Пролетна въртележка
Александра Козарева – Пролетна забава в горската дъбрава
Даниела Вълчева – Пролетна забава
Дарина Андреева, Иванка Николова – Пролетна забава
Росица Христова, Моника Мутафова – Празникът на моето семейство

РЕЦЕНЗИИ
Ирина Колева – Театрални методи и практики в системата на предучилищното образование и начален етап на основната образователна степен /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg