Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Гергана Хубенова – Религиозно обучение и възпитание чрез театрализирани игри за деца от предучилищна възраст
Ася Любенова – Земята е наш дом
Зорница Петкова – Баба Марта
Мая Петрова – В очакване на Баба Марта
Недка Митева – Пролет в гората
Ренгинар Ходжолу – Пролетни цветя
Татяна Ангелова – Пролет – Зелен лов на съкровища
Любомира Димитрова – Лазарки
Стилияна Калинова – STEAM – кодиране с Botley
Нина Вълчева – Портрет
Радка Георгиева – Геометрични фигури

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Фатма Исаева – Билингвизмът в детска възраст и съпътстващите трудности

ПРОЕКТНАТА РАБОТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Еда Енвер Мехмед-Андреева – Проект „Открита занималня в детската градина"

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Вяра Бабова – Медико-социални проблеми на деца с увреждания в предучилищно възраст

ИЗСЛЕДВАНЕ
Виолета Златева – Приказният жанр в математиката при 3-7 – годишните деца

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Катя Михалкова – Добрината отключва врати
Милена Игнатова – Стихотворения
Зейджан Дахил – Песента на кокичето

СЦЕНАРИИ
Десислава Ганчева, Петя Георгиева – Ден на здравния работник
Петя Илиева – Най-добрата майка
Дияна Ичева – Мама има празник
Моника Мутафова, Силвия Стоянова – Празник с мама
Стоянка Кисимова, Валентина Ганчева – Букет за мама
Гергана Хубенова – Добре дошла, пролет!
Павлина Станева, Нина Кръстева – Пролет идва

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg