Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Нина Вълчева – Мисия учител

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Венцислав Петров – За употребата на цифрови инструменти в предучилищното музикално образование
Десислава Костова – Прилагане, адаптиране и важност на иновативния метод Саундпейнтинг в предучилищна възраст
Даниела Петрова – Подбор и адаптация на детски народни игри с песен за музикалното възпитание на тригодишните деца в детската градина
Йорданка Виткова – Приказките – забавление , обучение и още нещо!
Лили Русанова – Здравословно хранене, изграждане на хранителни навици у детето
Йорданка Бозовайска, Теодора Илиева – Един необикновен ден
Ружа Попкочева – В света на приказките
Марияна Хаджидемирова, Димитрина Ребрева, Силвия Мерджанова, Василка Ангелова – Да спасим пчелите
Марлена Каракачанова – И улицата има правила

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ваня Дункова – За терапевтичната, „обикновената" игра и игровата депривация
Деница Димитрова, Кристин Григорова-Петрова – Кинезитерапевтична методика при деца с разстройства от аутистичния спектър

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Пенка Иванова – Стихотворения
Еда Енвер Мехмед-Андреева – Довиждане, детска градина! Здравей, училище любимо!

СЦЕНАРИИ
Цветослава Илиева – Гергьовски люлки
Нина Вълчева – За всяка болка има билка
Таня Нешкинска, Вергиния Иванова – Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
Валентина Илиева, Цецка Иванова – Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
Ренгинар Ходжолу – Довиждане, детска градина!

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg