Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Мария Караиванова – Електронни ресурси, приложими в детската градина и от разстояние в електронна среда
Милена Антонова – Особености на детската рисунка при 6-7 годишните деца
Севинч Рашид – Чист въздух, мръсен въздух
Ренгинар Ходжолу – Пролетта
Екатерина Йорданова – Медени истории
Елена Колевичина – Пресичам безопасно
Соня Рагьовска – Превозни средства

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Цветанка Мянкова – Формиране на комуникативно-речеви компетентности в обучението по български език в детската градина – необходимост и основа за системно изучаване на езика. Анализ и развитие

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Галина Горова-Вълканова – В чудния свят на приказките

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Елис Даджат Яханаджиян – Психомоторика и музика в подкрепа на деца от детската градина
Митка Тодорова – За децата със специални образователни потребности

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Диана Христова – Повишената тревожност и страхът у децата от предучилищно възраст

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Развиване на асертивна комуникация /

МНЕНИЕ
Венета Йочева – Един час сред децата от ДГ „Радост" – с. Милковица, община Гулянци

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Недка Дамянова – На раздяла /
Наталия Йорданова – Стихотворения

СЦЕНАРИИ
Бисерка Чакърова – Лята, здравей!
Недка Митева – Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
Даниела Кръстева – Седянка
Ангелина Симеонова, Стоянка Янева, Росица Тодорова – Трите пеперуди
Петя Владимирова – Който мечтае, успява – това е!

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg