Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цветелина Стойкова – Пролетни празници и ориентация в емоционално-социални норми на поведение в културната общност
Цветослава Илиева – Великденските празници – обща цел на европейските педагози в eTwinning общност за споделяне и сътрудничество
Александра Козарева, Преслава Димитрова – По стъпките на Великденския заек
Стела Папазова – Празник на прошката „Заговезни" – празник на много етноси в една държава
Еда Андреева – Развивай въображението си и се забавлявай
Нели Димитрова, Гергана Димитрова – Организация и реализация на адаптационен модел ПП „Утринна приказка" в първа група на ДГ „Бреза", гр. Пловдив

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Адилена Вандова – Същност на медиите – влияние и медийно детство

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ваня Дункова, Вяра Видева – Житейските теми на децата в психомоторната терапия /

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – За значението на социалното и емоционално учене в ранното детство

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Анка Панкова – Стихотворения
Диана Господинова – Баба Марта
Клавдия Кожухарова - Стихотворения

СЦЕНАРИИ
Мария Караянева – Лазаруване
Марияна Енчева – Трети март
Диляна Станимирова-Илиева – Чудото на този ден
Д. Славова, Ст. Колева – Празник за мама
Люсиена Емилова, Мирослава Любенова – Празник има мама, радостта ми е голяма
Росица Христова – Емисия новини за предстоящите пролетни празници
Радостина Демиревска – Първоаприлско тържество

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg