Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Елена Чавдарова – Проектното обучение на децата за опознаване на околната среда в съвременни педагогически системи /
Елеонора Славова – Въвеждане на Йога игрови техники в образователно-възпитателна среда в предучилищна възраст /
Живка Анещева – Обогатяване на образните представи и въображението на децата от предучилищна възраст в обучението по Изобразително изкуство чрез прилагане на адаптиран тест на Роршах /
Кирилка Тодорова – Усъвършенстване на уменията за общуване в подготвителна група /
Галена Върбева – Да подготвим кошера за зимата /
Татяна Ангелова – Есенно дърво /
Цветослава Василева, Пенка Лесидренска – Да се движим безопасно /
М. Петрова, С. Линджова – Хей, Бодливко /
Евелина Стоилова-Брънзова – В началото и после /
Александра Козарева – На зелено премини /

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Нели Димитрова, Диана Таскова – Дигиталният свят на децата. Как влияе прекомерното гледане на телевизия върху психичното развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст /

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Въпроси и отговори /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Диана Вутова – Ролята на педагога за адаптация на детето в яслена група в детската градина /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Кремена Кенарова – Методика за логопедично занятие за деца с езиково-говорни нарушения „сигматизъм" звук „Ш" /

МНЕНИЕ
Стоянка Николова – Swot анализ на програмна система „Моливко" /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Даниела Ванкова – Стихотворения /
Надежда Митова – Златна есен /
Славея Дафинова – Стихотворения /

СЦЕНАРИИ
Цвета Труфчева, Димчо Труфчев – Благодатна есен е дошла на гости в детската градина /
Мария Борисова – Здравей, здравей! /
Ели Станчева, Ваня Ангелова – Пловдив – европейска столица на културата /
Калина Илиева – Откриване на нова детска площадка /
Милена Игнатова – Крилато ято /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg