Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Еда Енвер Мехмед-Андреева – Играя и се уча – забавлявайки се /
Диляна Станимирова Лукова-Илиева – Моят път до детската градина/
Ася Любенова – Едно след друго /
Ирена Михайлова – Квадрат /
Мирела Павлова-Богданова – Моят празник /
Радостина Георгиева – Красиви, но опасни /
Галя Велева – Училище за магии /
Калбие Гаваз, Вария Найчева – Музикална приказка в детското ежедневие /

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Въпроси и отговори /

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Налян Мустафа – Кратките литературни жанрове за овладяване на правилно звукопроизношение от деца билингви /

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Живко Рачев – Образователен стандарт и медийна грамотност в предучилищна възраст /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Магдалина Койчева – Мултисистемен модел в разглеждането на факторите за развитие на проблемно поведение в предучилищна възраст /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Таня Ръжанкова, Ангела Кошлукова – Успяваме заедно /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Галена Върбева – Честит рожден ден, Пчелици
Соня Хай – Римички за числички /
Пенка Червенкова – Стихотворения /
Надежда Митова – Дядо и ряпа /
Ирина Топчиева – Защо слънцето е само едно /

СЦЕНАРИИ
Марияна Димова – Цветнице цветна /
Мария Караянева – Пролетен празник /
Александра Козарева, Ирина Касабова, Катя Плачкова – Чудните приказки на Андерсен /
Светлана Нешева-Косева – Мюзикъл по мотиви от приказката „Който не работи, не трябва да яде" /
Милена Паскова – Ние – малките олимпийци от долината на Тунджа /
Пепа Лесинска – Случка в гората /
Ина Стефанова – Болното мишле /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg