Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

 

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Надя Делчева – Кръговете на Лулий – съвременно дидактично средство за формиране на основите на математическата компетентност при 5-7 – годишните деца по метода на „ТРИЗ-педагогиката"
Мая Йорданова – Обясни ми защо /
Марина Гунчева – Символите на България
Надя Златева – Открий малките животни
Бисерка Чакърова – Пъстро шалче
Стела Павлова – Пролетен празник
Ивелина Ангелова – Пчелен кошер
Мариана Илиева, Румяна Григорова – Всички сме отбор
Красимира Перустийска, Биляна Бонева – Пролетен поздрав
Петя Петрова, Таня Вълчева, Пенка Бъчварова – Загатките на таралежчето Математко
Стефка Найденова – Космос
Мая Петрова – Да напишем приказка

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Петя Варчева – Мулти-семейната терапия като практика за работа със семейства на деца в предучилищна възраст в контекста на приобщаващото образование в България

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Мая Цветкова, Йорданка Котева – Активизиране на партньорството с родителите чрез съвременни интерактивни форми на сътрудничество
Искра Арсенова – Музикално-творческа активност на децата от школа „Малки таланти"
Соня Хай – Съкровища в скривалища

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Иван Мишев – Стихотворения за пролетта
Пепа Лесинска – Мечо и Буквите
Дарена Стаматова – Голямото семейство на малкото зайче
Ели Станчева – Стихотворения

СЦЕНАРИИ
Венета Пенева – Морско приключение
Бисерка Чакърова – Най-хубавият дар
Десислава Илиева, Маргарита Стоилова, Яна Бонева, Надя Златева – Пролетен празник
Калина Илиева, Ирена Михайлова – Пролетни обичаи
Ганка Саръмова – Математически купон
Иванка Тенева, Десислава Христова – На червено спри!

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg