Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е
ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета, четвърта и втора професионално-квалификационни степени

30 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
Елена Русинова – Гласът на детето – доверие, разбиране, подкрепа
Виолета Видолова, Катя Ганчева – Да бъдем заедно – рамо до рамо, ръка за ръка
Камелия Георгиева – Гласът на детето – ключ към пълноценно общуване
Мария Стоянова, Десислава Дургова – Споделена обич
Мария Байнашева-Коева – Златната рибка на детството
Валя Иванова, Милена Стефанова – Безопасно поведение на децата по време на природни бедствия и пожар

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Маринела Маджарова – Математика в игри
Калина Върбанова, Мария Иванова – децата и възрастните, за да я има природата днес и утре
Мая Йорданова – Ходене в колона с преминаване в кръг
Аница Маркова – Безкраен празник в детските сърца
Мими Петрова – При кой лекар да отида

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Александра Козарева – Аз съм различен

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Галина Белякова, Евелина Ненковска – Знаем повече, можем повече

СЦЕНАРИИ
Милена Фотева – Баба Марта
Радка Гинева – Мартуване
Мирослава Симеонова – Този празник е чудесен, Баба Марта ще посрещнем с песен
Росица Христова, Моника Мутафова – Мартенски празници
Виолина Георгиева – Осми март
Люсиена Емилова – Море от любов за моята мама
Ангелина Анастасова – Море от любов за мама
Мария Симеонова, Мима Черкезова – Празнични телевизионни емисии
Юлияна Георгиева – Битова седянка за мама
Радка Гинева – Пролетно пробуждане
Галина Димиева, Ана Делчева – Пролетна забава
Любка Иванова – Благотворителен концерт „Надежда"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg