Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Маринела Маджарова – Обичам те, Родино
Соня Рагьовска – Нашата родина България
Румяна Атанасова, Цвета Стоянова, Радостина Крумова – Урок по родолюбие
Мариана Михайлова, Емилия Мацева – Да отворим детските сърца за доброта
Светла Игнатова, Йорданка Венева – Групиране
Теменужка Йовкова – Значението на играта за социалното развитие на детето
Димитрина Андреева – Еднакви и различни
Татяна Димитрова – Геометрични фигури
Иванка Божкова – Уча се сам да се движа безопасно
Мариана Кирилова, Ваня Ненова – Работилница за комикси
Александра Козарева – Пътешествие в страната на математиката
Румяна Вангелова – Екопроект „Горски животни"
Даниела Чапарова – Рефлексивна технология на социално-педагогическия тренинг с родителя в условията на интеркултурна образователна среда
Стефка Найденова – Доброто ще спаси света
Даниела Иванова – Музикално-подвижни игри за подготвителна група
Райна Иванова – Иновационни технологии за овладяване на безопасно поведение на улицата от 6-7 годишни деца
Наталия Йорданова – Домашни животни
Анна Илиева – Моят роден град

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Т. Нанкова – В света на зелените вълшебства

СЦЕНАРИИ
Янка Костова – Левски, име – знаме! Име – титла!
Антоанета Златанска, Мария Пенева – Здрави корени – жив дух
Соня Робева – Земята в ръцете на децата
Лили Андреева, Рая Неделкова – Земята днес е в твоята длан
Ангелина Дякова – Парад на плодовете
Юлита Панева, Росица Русева – Съзвездието Знание
Стефка Дичевска – Откриване на новата учебна година

ЮБИЛЕЙ
Лилия Петрова, Диана Иванова – 45 години ДГ „Славейче", гр. Криводол

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg