Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове: доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, д-р Галина Благомилова, Елена Витанова, Лало Каменов, Анна Ангелова, Зоя Цветкова, Атанаска Христова, Гинка Атанасова, Златина Маринчева

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Надя Делчева – „Ателие по конструктивна математика" – иновативна форма на обучение по математика на 5-7 – годишни деца /
Александра Козарева – Есенни плодове и зеленчуци /
Ренгинар Селим Ходжолу – Благодатна есен /
Елена Станчева – Есен /
Бисен Исмаилова – Гората през есента /
Галина Петрова, Светослава Петкова – Работилница за родители /
Виолета Видолова – Приказка за цветовете /
Антоанета Тодорова – Професии и грижи за хората /
Галя Велева, Николинка Ковачева – Кой какво ще си купи?/
Иванка Петрова, Добринка Атанасова – Знаем за гората /
Росица Пелова – Разработване и използване на иновативни и креативни
образователни дейности на открито в Зелена детска градина /
Надя Михайлова, Ваня Колева – Аз обичам България /
Мими Маринова – България, моята Родина /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Нина Дончева – Фактори за успешно адаптиране на децата при постъпване в детската градина

ДИСКУСИЯ
Биляна Рангелова – „За" и „Против" компютърните технологии в детската градина /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ирина Топчиева – Плашилото, което искаше да стане човек /
Пенка Тодорова – Стихотворения /
Ели Станчева – Стихотворения /

СЦЕНАРИИ
Росица Христова, Елена Михайлова – Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас! /
Фатма Пишкин, Цветана Божкова – Довиждане, детска градина – здравей, първи клас! /
Силвия Борисова, Оля Асенова – Малки патриоти /
Светла Златева, Иванка Колева – Есенен карнавал /
Антоанета Златанска, Мария Пенева – България – древна и вечна /
Диана Милева, Петя Керемедчиева – Вълшебствата на книгите

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg