Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове: доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, д-р Галина Благомилова, Елена Витанова, Лало Каменов, Анна Ангелова, Зоя Цветкова, Атанаска Христова, Гинка Атанасова, Златина Маринчева

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Светла Гугучкова – Ключетата книги /

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ина Иванова, Гергана Димитрова – Забавно, лесно, интересно /
Нина Иванова, Галина Йовчева – Морски приключения /
Петя Керемедчиева – Моята детска стая /
Мима Грошева, Зоя Данина – Празниците и развлеченията в детската градина /
Радка Гъркова, Мина Кънчева – Обучение по метода Монтесори в детската градина /
Й. Янакиева – Откривам звук в дума /
Юлия Цвяткова – Играта в живота на децата от предучилищна възраст /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Теменужка Димитрова – Споделен опит за успешна и по-добра адаптация на новоприети деца в детската градина /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Галина Димиева – Аутист в групата! Ами сега?!

МНЕНИЕ
Цветелина Стойкова – Swot анализ на Програмна система „Ръка за ръка"/

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Рая Неделкова – Глезената принцеса /
Емилия Търновска – Детето с каменното сърце /
Даниела Вълчева, Таня Георгиева – Вълшебното фенерче /

СЦЕНАРИИ
Иванка Кирова – Първият учебен ден /
Светлана Златева – Сценарий за откриване на учебната година /
Ели Станчева – Довиждане, детска градина /
Димка Антонова – Довиждане, детска градина, здравей, първи клас /
Наталия Йорданова – Парад на боклука /
Сийка Гегова, Олга Бонкалова – Весел светофар /
Димитрина Митова – Доброто започва от нас /
Екатерина Стойчева, Катя Момчилова – Веселата уличка на мечтите /
Биана Русева – Задави се Меца /

ЮБИЛЕЙ
Жаклин Харалампиева-Павлова – 50 години ДГ „Соня". Доброто начало е за цял живот /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg