УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, АБОНАМЕНТ ЗА 2015 Г. НА СПИСАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ОБРАЗОВАНИЕ" ПРОДЪЛЖАВА ДО 15 ЯНУАРИ 2015 Г.
- Списание „Дом, дете, детска градина" – каталожен № 1259
- Списание „Организация и управление на училището и детската градина – каталожен № 1550
- Списание „Образование" – Каталожен № 1551
АБОНАМЕНТЪТ МОЖЕТЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ПОЩЕНСКИ КЛОН

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg