Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Величка Кирова – Ролята на местната власт в управлението на образованието /
Йорданка Георгиева – Карта за самооценка на учителя в детската градина /

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Да започнем със ЗАЩО /

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Юлиян Петров – Взаимодействие между семейство и училище – традиции и съвременност или лобизъм и популизъм /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ивелина Христова – Значение и приложение на метода Монтесори при деца със специални образователни потребности /
ОБУЧЕНИЕ
Мария Николова – Майсторски клас – образователен театър в училище, сцена за нови идеи в обучението /

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Мария Грозданова – Системата за анализ на опасностите и критични контролни точки в обучението по учебна практика /
Десислава Джамбова – Програмата AutoCAD /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Евгения Роева - Училищен театър и учениците като съ-автори – начало за промяна /

СЦЕНАРИИ
Олга Константинова – Пътуване във времето /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Лилия Начева - За възпитанието, за „проблемното" поведение на децата и как да се справяме с всичко това. „Горещо" от практиката с тест-играта „Цветните целувки" /

ДИСКУСИЯ
Пламен Радев – Истината за началото на предучилищното възпитание във Франция /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Соня Робева – Игрово приобщаване на децата към четенето /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Веселин Михалев – Задължения на учителите от гръцките училища във Варна от началото на ХХ век /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Елена Димитрова – Професионалното и кариерното ориентиране в неформална образователна среда през погледа на юношите /

ИНТЕРВЮ
Мануел Василев – Съвременният ученик трябва да учи в добре оборудвани кабинети под грижите на мотивирани и добри учители /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
• Рубриката се води от редакционен екип в състав Венцислав Крумов & Райна Петрова

Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg