Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е
Обява /
Димитър Гилев – Освобождение на България /

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Пламен Радев – Критично-конструктивен анализ на „Ръководство за инспектиране" /
Илия Костов – За някои проблеми в дейността на образованието в условията на пандемия /

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Да обърнем внимание на вниманието или (НЕ) вниманието /

ОБУЧЕНИЕ
Пенка Йонкова – Час по екология /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Кристина Мудова – Изваждане на числата до 20 с преминаване /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ани Златева, Йоанна Димитрова – Развиване на композиционните умения при изграждане на декоративни рисунки от деца в предучилищна възраст /
Лили Русанова – Говореща Геометрия /
Фатме Мюмюнова – Интегративни функции на играта в педагогическия процес /
Митка Тодорова – Провокиране на детския интерес чрез английски език в детската градина /

МНЕНИЕ
Виктория Каназирова - SWAT анализ на програмна система „Аз съм в детската градина" /

ПРОЧИТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА
Ангел Тонов – Стихотворения - забавки в поезията на Дора Габе /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Лилия Кръстева – Монтесори педагогиката и приобщаващото образование в синхрон. Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда /

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Заприна Глушкова – Извънкласни педагогически практики за подобряване и повишаване степента на образователната интеграция на ученици от етнически малцинства /

ИНТЕРВЮ
Петя Кокудева – Интересът към четенето е нещо, което се възпитава /

ИНФОРМАЦИЯ
Късометражен филм за толерантността – създаден от десетокласници /
Пловдивският университет връчи първата ректорска стипендия в историята си /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg