Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Надие Карагьозова – Новата училищна реалност изисква партниране с родителите

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Валентина Василева, Десислава Стоянова – Същност на иновациите и на иновационните подходи в училищното образование

ВЪЗПИТАНИЕ
Поля Дикова – Нравствеността – начин на живот или биологично обусловена и придобита добродетел на детската личност

ОБУЧЕНИЕ
Милена Гошева, Димитър Донев, Алекс Асенов – Роботика и физика в училище

ПРОФЕСИОНАЛНО И КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Мая Ангелова – Методически насоки при разработване на проектно задание по теоретични технически предмети

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Ивелина Николова – Предизвикателства пред предмета Религия (православие) в системата на българското начално образование

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Еда Енвер Мехмед-Андреева – Театрално изкуство с малка работилница
Ирена Величкова, Виктория Георгиева – Екипна задача в детската градина
Александра Козарева – Земята е наш дом

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Росица Денчева, Ирена Петкова-Илиева – Социално-педагогически аспекти на професията социален педагог/възпитател при работа с деца, лишени от родителска грижа

ИЗСЛЕДВАНЕ
Диана Стефанова – Диагностика на знанията на 6-7 годишните деца за безопасно движение с велосипед

РОДОЛЮБИЕ
Димитър Гилев – Априлското въстание

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg