Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цецка Хаджигеоргиева – Родителите на учениците – активни участници в инспектирането на училищното образование
Пънар Кязим – Правата на децата – същност и концепции

ОБУЧЕНИЕ
Харалампия Сиристатиду – Онлайн инструменти за обучение

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Мила Гълъбова, Йоана Петрова – Обучението по правопис в етап 1.- 4. Клас. Методи. Видове упражнения

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Венцислав Петров – Аспекти в съвременното предучилищно музикално образование
Илиян Чорлев – Познавам животните
Ирена Боянова – Диагностика на прилагане на дигиталните технологии в детската градина

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ермина Дончева – Връзката майка-дете в пре- и перинаталния период. Проявление в играта

ИЗСЛЕДВАНЕ
Екатерина Томова – Студентски нагласи относно възпитателните аспекти на съдържанието, публикувано от инфлуенсъри

ИСТОРИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Виолета Георгиева-Христозова – Елзаските корени на детските градини

ДИСКУСИЯ
Пламена Петрова - Анализ на учебниците за 2. клас по български език на издателствата „Рива", „Клет" („Булвест 2000" и „Анубис"), „Просвета" и „Просвета Плюс". Анализ на учебните тетрадки за 2. клас по български език на издателствата „Рива", „Просвета" и „Просвета Плюс"

ГОДИШНИНИ
Йордан Колев – 150 години от гибелта на Васил Левски

ОТЗИВ
Ана Костадинова – „От Калитко до Васко да Гама" на Петър Стефанов – норма и автентизъм в проза за деца от НРБ /

ИНФОРМАЦИЯ
Наръчник за личностно себеопознаване /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg