Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Пенка Христова – Оркестър
Здравка Ангелова – Правата и отговорностите на детето в предучилищна възраст
Милена Димитрова-Бъчварова – Забавлявай се и учи извън занималнята
Стефани Пеева – Моят път до детската градина
Ели Николова – Педагогическо общуване в полза на здравето извън детската градина
Симона Цанева – Специфика при работа със смесена група в ситуации по български език и литература в детската градина

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ирина Кръстанова – Модел за работа с родители на деца от аутистичния спектър

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Станислав Пандин – Практически указания към психолога на детската градина в контекста на общата подкрепа за личностно развитие на детето

ИЗСЛЕДВАНЕ
Диана Вутова, Петя Дамянова – Превенция, обхват и социално включване на децата от ромски произход в системата на предучилищното образование върху примера на ДГ „Мир", гр. Мездра
Мима Яхова – Развитие на ключови компетентности и умения при 3-4 годишните деца чрез интерактивни педагогически ситуации и дейности

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Анета Дучева – Две приказки
Борислав Ганчев /Борко Бърборко/ - Стихотворения
Бисерка Чакърова – Стихотворения
Бояна Боянова – Един ден в детската градина
Славка Трендафилова – На двора

СЦЕНАРИИ
Габриела Кеворкян – Есенен карнавал
Женя Генчева – На път за първия учебен ден
Зорница Калинова – Празник на есенното плодородие
Ирина Иванова – Есен в детската градина
Гергина Илиева, Мария Иванова – Златна есен в музика и игри
Цветанка Мянкова, Анна Дякова – Сезоните – есента настъпи

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg