Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Милена Паскова, Женя Иванова - Устойчива педагогическа стратегия в образователната среда за формиране на ценности у децата за опазване на климата и природата чрез STEM „Изследователи на глобални цели" /
Красимира Узунова – Приложението на интерактивните методи в детската градина /
Теодора Трайкова, Гергана Кънева – Нишкография – апликиране с конци /
Снежи Праматарова – Зеленият град /
Александра Козарева – Как се хранят щърбуланковците? /
Сладуна Георгиева – Затвърдяване знанията за природата и начини за нейното опазване /
Иванка Добрева, Миглена Христова – За какво ни е водичката и как да я опазим /
Марияна Димитрова – Математиката е лесна и много интересна
Савинч Рашид – Красивата природа на моя град /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Зейджан Дахил – Уикенд с Алия /

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Иванка Митова, Цветелина Поповска – Социално-педагогически тренинг, като основна форма за взаимодействие с родители в междуетническа образователна среда /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Веселка Никифорова – Приобщаването на деца със специални образователни потребности в масовата детска градина /
Анула Рашкова – Проучване в областта на жестомимичния език и достъп до базови познания и средство между чуващи, глухи и слабо чуващи деца /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Кристина Тотева – Приказка и стихотворения /
Соня Хай – Геометрични фигури /
Габролино Баболино – Стихотворения /

СЦЕНАРИИ
Атанаска Тодорова – Потомците на Левски /
Нина Вълчева – Бабинден /
Мая Дичева – Слънцето и луната /
Габриела Кеворкян – Приключения в звездната детска градина /
Светла Величкова – При нас е весело с Пипи /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg