Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Яна Искрова-Атанасова – Помогни ми да прочета /

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Камелия Кръстева, Галя Величкова – Угасналият светофар /
Виолета Илиева, Вилдан Ахмед – Пръстите на ръката /
Росица Гетева – Високо или дълго /
Ренгинар Ходжолу – Моите ръчички /
Даниела Иванова – Формиране на представи за времеви отношения чрез приложение на играта в условията на детската градина /
Милена Паскова, Женя Бонева – Иновативни и ефективни подходи в обучителния процес по БДП в условията на STEM /
Елена Сулова – Работливата Снежанка. Правоъгълник /
Радостина Георгиева – Кой се грижи за нашето здраве /
Миглена Гаджева – Музикално подвижните игри в предучилищна възраст – средство за възпитание, получаване на знания, развиване на качества и организиране на нетрайно детско внимание /
Пенка Борисова – Ела при мен /
Мария Димова – Кръг, квадрат, триъгълник /
Александра Козарева – Буря и наводнение /
Марияна Димитрова – Ти си добър и аз съм добър /
Снежана Генчева – План конспект на регламентирана ситуация за трета група /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Веселина Петрова – Семейството и детската градина – партньори в гражданското образование

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Ползите от подпомагането на децата до предучилищна възраст да разбират и обсъждат емоциите си/

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Валя Иванова, Милена Стефанова – Еко приказки и игри под „Чудното дърво" /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Лилия Начева – Изследване на психоклимата в детската градина при 6-7 годишните деца /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Надежда Митова – Калиново училище /
Соня Хай – Римички за буквички /
Десислава Филипова – Стихотворения за България /

СЦЕНАРИИ
Христина Иванова – Бабинден /
Йорданка Янакиева, Мария Иванова – Апостоле, твоите завети помним
Даниела Филипова, Диана Димова – Моята родина България /
Мария Борисова – За гората с любов /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg