Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Марияна Димитрова – Бургас, аз и морето /
Живка Анещева – Неизползваните възможности на идеите на Джани Родари за развиване на въображението, фантазията и творческите способности в изобразителните дейности в предучилищна възраст /
Румяна Стойкова – Зимни фолклорни празници и културни традиции в детството /
Елена Чавдарова – Конструиране с естествени природни материали при 5-7 годишните деца в контекста на проектно базираното обучение /
Весела Стоянова – Пролет, лято, есен, зима /
Димка Антонова – Моят домашен любимец /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Деница Димитрова – Ефективност на сензорно-моторни интервенции в дигитална среда при деца с генерализирано разстройство на развитието и разстройства от аутистичния спектър /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Румяна Дойчева – Детската градина и семейната общност за екологичното възпитание в предучилищна възраст /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Камелия Богданова – Емоционална интелигентност на родителите и образователни постижения на техните деца /

ПРОЕКТИ
Димитрина Митова – Моят роден край /

МНЕНИЕ
Цветелина Митова – Swot анализ на програмна система „Моливко – играя и зная" /

ИНФОРМАЦИЯ
Иванка Дякова – Играй и се забавлявай, мисли и опознавай! /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ирина Топчиева – Приказка за мечтата /
Айше Али – Приказки /
Ели Станчева – Стихотворения /
Милена Игнатова – Песента на еленчетата /
Неда Дамянова – Признателност /
Катя Михалкова – Нели /

СЦЕНАРИИ
Пепа Хаджиева, Русияна Василева, Милена Георгиева – С хляб на Коледа /
Соня Робева – Коледен звън /
Мария Караянева – Вечер на семейството /
Валя Иванова, Милена Стефанова – Ден на Християнското семейство /
Бисерка Чакърова – Обичта озарява детските сърца /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg