Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е
ОБЯВА
Обучение за педагогически специалисти с издаване на два квалификационни кредита по международна образователна програма „Трениране на успешни учители" по модела на д-р Томас Гордан

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Радосвета Русинова – Стимули за развитие на комуникативно-речевата активност при деца в предучилищна възраст
Стоянка Николова – Функции на изобразителните приложно-игрови занимания за емоционално филтриране и преодоляването на агресивни прояви в детството
Мария Пенева – Проект за създаване на видеокнижка: Как Лизи и Охлювина в дни на изолация събра деца и родители, поет и учител
Гергана Кънева – Интерактивни технологии в предучилищното образование – инвестиция в бъдещето
Теодора Трайкова – Рисуване върху восъчна основа – нестандартна изобразителна техника в детската градина /
Даниела Кръстева – Мисловни карти – иновация в предучилищното образование
Марияна Димитрова – Щъркел, цветя и пеперуди
Николинка Ковачева – Пешеходците пресичат

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Румяна Тодорова – Играта като средство за усвояване на българския език от деца билингви в подготвителна група

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА.
Силвия Аладжова – Въпроси и отговори

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Мариета Божилова-Стоянова – Игрови форми и преодоляване на агресията в детството

МНЕНИЕ
Теменужка Попова – Swot анализ на Програмна система „Аз съм в детската градина"

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Анета Милова – Стихотворения
Галена Върбева – За нас си една...
Катя Михалкова – Добрината отключва врати
Милена Игнатова – В чудния свят на елфите

СЦЕНАРИИ
Десислава Илиева, Мария Стоилова – Приказно лято
Иванка Тенева, Десислава Христова – Аз съм българче
Златина Иванова – Отново заедно
Христина Иванова – Чиста вода за здраве
Недка Митева – Здравей, детска градина

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg