Със Заповед № РД09-559 от 11.04.2014 г. Министерството на образованието и науката утвърди правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 г.

С решение № 221 от 23.04.2014 г. Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование в Република България за 2014 г.:

Министърът на образованието и науката определи 22.05.2014 г. и 26.05.2014 г. за неучебни дни за учениците от всички училища на територията на Република България.

22 май ще е неучебен ден за всички училища във връзка с организирането на държавния зрелостен изпит по български език и литература на 21 май, както и на матура по избор на 23 май.

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище" за 2014 г., приета с Решение № 221 на Министерския съвет от 23.04.2014 г. Министерството на образованието и науката информира, че срокът за участие е до 15.05.2014 г.

Предложенията за финансиране на дейностите по модул „Подобряване на училищната база" за 2014 г. се подават под формата на попълнени апликационни форми.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg